3. ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ระบบ RO 28,900 บาท 1200-1400 ลิตร/วันVisitors: 67,955